Ing. Martin Bakeš
soudní znalec

Podklady

Potřebné podklady pro oceňování technologických linek, strojů a zařízení

Ke každému oceňovanému stroji bude potřeba:

  • Název, typ, inventární číslo, výrobce
  • Kartu ZP
  • Pořizovací cena, způsob pořízení
  • Rok výroby (uvedení do provozu)
  • Rok provedení poslední GO, rozsah event. modernizace
  • Jmenovitý příkon, výkonové parametry
  • Hmotnost