Ing. Martin Bakeš
soudní znalec

Podklady

Potřebné podklady pro oceňování technologických linek, strojů a zařízení (SaZ)

Ke každému oceňovanému SaZ bude potřeba:

  • Název, typ, inventární číslo, výrobce
  • Pořizovací cena, způsob pořízení
  • Rok výroby (uvedení do provozu)
  • Rok provedení poslední GO, rozsah event. modernizace
  • technické parametry
  • doklady o údržbě, provozní deníky, opravy
  • stav motohodin